• Regulamin

Regulamin e-sklepu WestHunter.pl

 

Rozdział I: Definicje

 • Regulamin - zbiór zasad określających sposób rejestrowania się i dokonywania zakupów w sklepie internetowym westhunter.pl oraz zakres praw i obowiązków Sprzedawcy i Kupującego.
 • Sprzedający – Firma KotCzarny z siedzibą w Górze Puławskiej 24-100, ul. Adamówka 1F, NIP: 7122370380, tel. 602176970, e-mail: shop@westhunter.pl. Firma KotCzarny jest właścicielem marki WestHunter.pl oraz autoryzowanym sprzedawcą produktów WESTHUNTER Optics (http://www.westhunteroptics.com/) -  Guannanyuanyilu, Donghugaoxinqu, Wuhan, Hubei, Chiny.
 • Kupujący – osoba fizyczna lub firma, która zarejestrowała się w sklepie internetowym w celu dokonania zakupu on-line. Kupujący dokonując zakupów akceptuje w pełni niniejszy Regulamin.
 • e-sklep vel WestHunter.pl - użyte w Regulaminie oznaczają platformę internetową dedykowaną sprzedaży zdalnej; prowadzoną przez Sprzedającego (firmę KotCzarny - Rafał Pudełko).

 

Rozdział II: Ogólne zasady zakupów w e-sklepie

 1. WestHunter.pl realizuje sprzedaż detaliczną, która jest prowadzona przez Internet – na platformie własnej (www.westhunter.pl) oraz innych internetowych platformach e-handlu w kraju i zagranicą. Sprzedaż bezpośrednia w siedzibie firmy Sprzedającego jest możliwa po uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Dostawa towaru do Kupującego realizowana jest poprzez dostawy kurierskie (preferowany inPost) lub Pocztę Polską. 
 3. Wszystkie podane ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT.
 4. Zamieszczona oferta w polskiej wersji językowej, wraz z cenami w PLN, obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Oferta przeznaczona dla klientów zagranicznych jest/będzie dostępna w dedykowanych wersjach językowych.
 5. Kupujący w celu dokonania transakcji zakupu: wybiera towar i określa jego ilość (wg oferty i dostępności magazynowej), wskazuje jego cechy (jeżeli jest dostępna taka opcja), wskazuje opcje płatności i wysyłki (udostępnione przez e-sklep), przekazuje konieczne dane oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. W celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, Kupujący przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe i teleadresowe konieczne dla realizacji wysyłki towaru.
 7. Sprzedający przewiduje różne formy ułatwiające lub umożliwiające Kupującemu: dokonywanie transakcji, korzystania z promocji, korzystania z rabatów dla stałych klientów oraz innych form programów lojalnościowych – w tym celu Kupujący może podjąć decyzję o założeniu swojego konta w domenie e-sklepu oraz przekazaniu Sprzedającemu swoich danych (osobowych i/lub firmowych i/lub teleadresowych).
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań żeby jedno zamówienie było wysyłane jedną przesyłką. Jeżeli będzie to jednak niemożliwe lub z różnych względów utrudnione – wówczas Sprzedający może podjąć decyzję o wysłaniu towaru w kilku przesyłkach. O fakcie tym każdorazowo powiadomi Kupującego. Nie wpłynie to też na wcześniej określony koszt dostawy.
 9. Do przesyłki dołączony zostanie dokument sprzedaży – paragon fiskalny jeżeli Kupujący nie poda nr VAT; faktura uproszczona lub Faktura VAT – po podaniu wymaganych danych firmy.
 10. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta po spełnieniu przez Kupującego wszystkich zawartych w Regulaminie formalności zakupowych oraz zatwierdzeniu faktu zakupu na stronach e-sklepu.
 11. Sprzedający wysyła zakupiony towar po otrzymaniu płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Rozdział III: Rejestracja i dane osobowe

 1. Kupujący poprzez rejestracje akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę KotCzarny – Rafał Pudełko (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, rozpatrywania zwrotów i reklamacji, udzielania rabatów, dostarczenia materiałów reklamowych (jeżeli Kupujący wyrazi takie zainteresowanie i udzieli zgody) oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 4. Dane osobowe Kupującego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 5. Kupujący dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza w procesie zakupu lub założenie konta w domenie sklepu.
 6. Dostęp do założonego konta w e-sklepie chroni login oraz hasło nadane przez Kupującego.
 7. Za dane podane na stronie e-sklepu odpowiada Kupujący. Kupujący deklaruje również ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 8. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji.
 9. Szczegółowy opis Polityki Prywatności realizowanej przez e-sklep WestHunter.pl znajduje się w osobnej zakładce dostępnej w stopce strony głównej sklepu – lub bezpośrednio pod linkiem: polityka prywatności


Rozdział IV: Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Kupujący ma prawo do dokonywania zakupów spośród całego asortymentu e-sklepu.
 2. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania – szczegóły w Rozdziale VIII (Zwroty).
 3. Kupujący ma prawo do dokonywania rezerwacji lub zamawiania towaru (w porozumieniu ze Sprzedającym).
 4. Kupujący odpowiada za zabezpieczenie przechowywanych przez siebie danych dostępowych do swojego konta w aplikacji e-sklepu. Dane te nie mogą być przekazywane lub udostępniane osobom trzecim.
 5. W celu prawidłowej realizacji umowy Kupujący ma obowiązek do przekazania Sprzedającemu wszystkich koniecznych danych teleadresowych. Kupujący ma prawo do zmiany / usunięcia / uzupełnienia swoich danych osobowych oraz dostępowych w dowolnym czasie po realizacji umowy.
 6. Kupujący ma prawo do telefonicznej bądź mailowej konsultacji ze Sprzedającym na temat oferowanego asortymentu.
 7. Kupujący wskazuje przy zamówieniu dogodny sposób płatności z udostępnionych opcji przez Sprzedającego oraz rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon fiskalny, faktura uproszczona lub faktura VAT).


Rozdział V: Prawa i obowiązki Sprzedającego

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania e-sklepu.
 2.  Sprzedający zobowiązuje się do wysłania zamówionego towaru w terminie wskazanym w ofercie e-sklepu. Najczęściej jest to termin do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia - jednak nie dłużej niż 5 dni roboczych. W przypadku przerw w funkcjonowaniu sklepu - informacja ta publikowana jest na stronie interetowej sklepu.
 3. W przypadku zaistnienia braku zamówionego towaru na magazynie, Sprzedający skontaktuje się e-mailowo z Kupującym i poinformuje go o przybliżonym okresie oczekiwania bądź wskaże możliwy zamiennik. Uzgodnienia drogą e-mailową są wiążące dla stron.
 4. Sprzedający każdorazowo będzie potwierdzał przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.


Rozdział VI: Płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 • Wpłata na konto bankowe Sprzedającego
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Blick
 • Gotówką przy odbiorze osobistym - tylko w umówionych przypadkach 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A (Autopay). W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego - lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym

 

Rozdział VII: Reklamacje i gwarancje 

 1. Firma KotCzarny – Rafał Pudełko jako właściciel sklepu internetowego i marki WestHunter.pl odpowiada wobec swoich Klientów z tytułu rękojmi za ujawnione wady fizyczne (niezgodność z umową) kupionego towaru konsumpcyjnego.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania (data na paragonie lub fakturze).
 3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny:
  1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć z racji swojego przeznaczenia (np. wady ukryte, materiały zbyt słabej jakości)
  2. nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez sprzedawcę
  3. został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym (bez któregoś z elementów, który był zadeklarowany przez Sprzedającego jako część przesyłki, np. montaż optyki, narzędzia do montażu, akcesoria poprawiające funkcjonalność)

(podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego)

 1. Kupujący składa reklamację na podstawie rękojmi w formie pisemnej (listem poleconym lub e-mailem). Opisuje zauważoną wadę, dzień jej powstania i określa swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi (Podstawa prawna: art. 560 Kodeksu cywilnego). Po uzgodnieniu ze Sprzedającym – odsyła towar. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu lub jego kopię.
 2. Sprzedający rozpatrzy reklamację na podstawie rękojmi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia (daty otrzymania listu poleconego lub e-maila).
 3. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek kurierskich odsyłanych bez wcześniejszego uzgodnienia drogą e-mailową.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek kurierskich za pobraniem.
 5. W przypadku uznania reklamacji na podstawie rękojmi, Sprzedający (po uzgodnieniu z Kupującym): zwróci koszty zakupu wadliwego towaru lub wykona jego naprawę lub wymieni uszkodzony towar na inny pełnowartościowy o funkcjonalności nie gorszej niż produkt reklamowany.
 6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Reklamowany towar odsyłany jest wybraną przez Sprzedającego opcją -  dostępną w ofercie e-sklepu.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty (transportu, ekspertyz itp.) pokrywa Kupujący.
 9. Reklamacje uszkodzeń transportowych - w celu stwierdzenia, czy towar nie został uszkodzony w trakcie transportu Kupujący powinien otworzyć przesyłkę kurierską przed potwierdzeniem kurierowi jej odbioru. Zgłoszenie ewentualnych szkód przed potwierdzeniem przyjęcia przesyłki jest warunkiem uznania przez firmę kurierską roszczeń finansowych. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, Kupujący podczas odbioru zgłasza ten fakt kurierowi poprzez stosowną adnotacje pisemną w dokumentach przewozowych, wykonuje dokumentacje fotograficzną oraz powiadamia e-mailowo Sprzedawcę.
 10. Towary sprzedawane przez e-sklep mogą być objęte dodatkową gwarancją udzielaną przez WestHunter.pl w ramach tzw. Oświadczenia gwarancyjnego. W tym przypadku Kupujący otrzyma wraz z zakupionym towarem wszystkie informacje dot. takiej gwarancji, a Sprzedający zobowiązany jest do ich respektowania.
 11. Informacje dot. gwarancji udzielanych przez Sprzedającego, które są publikowane na stronach internetowych w e-sklepu są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

 

Rozdział VIII: Zwroty 

 1. Kupujący ma 14 dni na odstąpienie od umowy.
 2. Wraz z towarem należy odesłać dokument sprzedaży (odpowiednio: paragon fiskalny, fakturę uproszczoną lub fakturę VAT).
 3. Jeśli dokumentem sprzedaży była faktura VAT, po otrzymaniu zwrotu towaru, Sprzedający wystawi fakturę korygującą.
 4. Kupujący zwraca towar w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu, starannie zabezpieczony przed możliwymi w transporcie uszkodzeniami. Towar musi zostać zwrócony w stanie niepogorszonym - nie może nosić śladów użytkowania ani innych uszkodzeń.
 5. Po otrzymaniu towaru – Sprzedający w ciągu 5 dni roboczych zwraca cenę zakupu na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 6. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów zakupu jest spełnienie przez Kupującego wszystkich koniecznych obowiązków wskazanych w punktach: 1, 2, 3 i 5

 

Rozdział IX: Warunki gwarancji na produkty marki KotCzarny 

 1. Wszystkie produkty oznaczone logo KotCzarny, po terminie 2-letniej rękojmi, objęte są bezterminową gwarancją - tzw. "Gwarancja KotaCzarnego"
 2. Gwarancja KotaCzarnego - to dobrowolne oświadczenie gwaranta - właściciela marki KotCzarny
 3. Gwarancji podlegają produkty, które podczas prawidłowego użytkowania utraciły swoje cechy lub parametry
 4. Gwarancji nie podlegają produkty: zagubione, celowo zniszczone, użytkowane w sposób nie zgodny z przeznaczeniem lub w sposób rażąco niewłaściwy
 5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia "kosmetyczne" wpływające tylko na wygląd produktu, takie jak: zarysowania, odbarwienia
 6. Proces zgłaszania produktu do objęcia gwarancją polega na jego odesłaniu (na koszt Kupujacego) na adres Sprzedającego wraz z opisem przyczyny i charakteru uszkodzenia
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiej reklamacji produkt zostanie wymieniony na nowy, a jeżeli już nie jest w ofercie sklepu wówczas Kupujący otrzyma bon na dowolny zakup innego towaru o wartości ceny zakupu reklamowanego produktuŻyczę udanych zakupów i satysfakcji w użytkowaniu zakupionych produktów
WestHunter.pl